Välkommen!

Nästa auktion söndag 3:e juli

Auktion söndag kl.12:00, med visning från 10:30.
OBS! Dag & Tid 

Inlämning av gods

Måndagar 14:00-18:00
Torsdagar 14:00-18:00
Lördagar   10:00-14:00

Hämthjälp enligt överenskommelse.
Tel: 076-102 65 82, Lennart Holm.

 

Vi köper dödsbon, sterbhus och anordnar gårdsauktioner.

Inlämning på Variant Köpcenter eller ring 076-102 65 82.

Hämthjälp finnes.

Alltid till er tjänst!