Välkommen!

Nästa auktion tisdag 8:e december

Nästa auktion tisdag 8:e december kl.16:30, med visning från 15:00.

 

Julmarknad lördag 5:e december

Julmarknad lördag den 5 december kl 10-17.
Varmt välkomna!

 

Kvalitetsauktion

Lördag 21 november kl.12:00.
Visning fredag 20 november kl.14:00-19:00, samt auktionsdagen mellan 09:30-12:00.

 

 

Inlämning av gods

Måndagar 14:00-18:00
Torsdagar 14:00-18:00
Lördagar   10:00-14:00 (fr.o.m 1/9)

Hämthjälp enligt överenskommelse.
Tel: 076-102 65 82, Lennart Holm.

 

Vi köper dödsbon, sterbhus och anordnar gårdsauktioner.

Inlämning på Variant Köpcenter eller ring 076-102 65 82.

Hämthjälp finnes.

Alltid till er tjänst!