Välkommen!

Nästa auktion

Tisdag 28:e februari kl. 16:30. Visning från 14:30. 

 

 

 

Inlämning av gods

Måndagar 14:00-18:00
Torsdagar 14:00-18:00
Lördagar   10:00-14:00

Vid större inlämningar vänligen ring oss först.

Hämthjälp enligt överenskommelse.
Tel: 076-102 65 82, Lennart Holm.

 

Vi köper dödsbon, sterbhus och anordnar gårdsauktioner.

Inlämning på Variant Köpcenter eller ring 076-102 65 82.

Hämthjälp finnes.

Alltid till er tjänst!