Välkommen!

Ingen auktion tisdag 26/5

Nästa auktion tisdag 2:a juni.

 

 

Inlämning av gods

Måndagar 14:00-19:00
Torsdagar 14:00-18:00

Hämthjälp enligt överenskommelse.
Tel: 076-102 65 82, Lennart Holm.

 

Vi köper dödsbon, sterbhus och anordnar gårdsauktioner.

Inlämning på Variant Köpcenter eller ring 076-102 65 82.

Hämthjälp finnes.

Alltid till er tjänst!